Höj- & sänkbara bassänger

Höj- & sänkbara bassänger används ofta vid rehabbassänger, men även vid större bassänger.
Vi leverarar kompletta lösningar på höj & sänkbara bottnar inkl. komplett driftanläggning.

Höj- & sänkbar bassäng med tävlingsbanor
Höj- & sänkbar bassäng.