Höj & sänkbara bassänger

Höj & sänkbara bassänger används ofta vid rehabbassänger, men även vid större bassänger.
Vi leverarar kompletta lösningar på höj & sänkbara bottnar inkl. komplett driftanläggning.

Drift till bassäng ovan
Drift till bassäng ovan